فهرستی از کتاب‌های مرتبط با نانوسیالات

فهرستی از کتاب‌های مرتبط با نانوسیالات را اینجا ببینید

با توجه به رشد روزافزون کاربرد نانوسیالات در سیستم‌های حرارتی، صنایع میکروالکترونیک، روغن‌موتورها، روان‌کننده‌ها، میکروکانال‌ها و… این دسته از سیالات امروزه در کانون توجه پژوهشگران قرارگرفته‌اند. نانوسیالات دارای ضریب انتقال حرارت و پایداری سوسپانسیونی بالاتری نسبت به سایر سیالات متداول و سوسپانسیون‌های با ابعاد بزرگتر هستند.

پایداری یک نانوسیال شرط لازم برای بهینه شدن خواص آن است و همچنین طرز تهیه نانوسیال اولین قدم کلیدی درکاربردی کردن این مفهوم اســت. تهیه نانوسیال که با افزودن نانوذرات به سیال پایه صورت می‌گیرد، نباید مانند یک اختلاط ساده جامد_ مایع در نظر گرفته شود زیرا تهیه نانوســیال مستلزم ایجاد شرایط خاص و ویژه‌ای اســت. برخی از این شرایط عبارتند از: یکنواخت بودن سوسپانســیون، پایدار بودن سوسپانسیون، توده‌ای شــدن کم ذرات و عدم تغییر ماهیت شیمیایی سیال. برای رسیدن به چنین خواص ویژه‌ای روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود. مثلا می‌توان از تغییر pH محلول سوسپانسیون، اســتفاده از مواد فعال سطحی، استفاده از مواد پراکنده‌ســاز و ضــدانعقاد ذرات یا از ارتعاشــات برای رسیدن به ویژگی‌های مذکور استفاده‌ کرد. در ادامه فهرستی از کتاب‌های حوزه نانوسیالات ارایه شده است که می‌توانند منابع مفیدی برای کسب اطلاعات تخصصی در این زمینه باشند.

 

احسان ظریفی، غلامرضا جهان فرنیا

 

کیانوش شبابی

 

احمد امیری، سعید زینالی هریس، مهدی شنبدی

 

پریسا پورحسین، حسین ذوالفقاری جویا، علیرضا ذوالفقاری، کبری نصیری اوانکی

 

Sarit K. Das, Stephen U. Choi, T. Pradeep, Wenhua Yu

محمود مستانی جویباری، منصور جهانگیری

 

سید غلامرضا اعتماد، محمد حجت، محمد نصیری

 

شرف‌الدین حسینی

 

حمیدرضا نیکو آمال، غلامحسین صدیفیان

 

امین بهزادمهر، سیامک میرمعصومی

 

شما می‌توانید کتاب‌های با موضوع نانوسیال را در کنار دیگر کتاب‌های مرتبط با فناوری نانو در فروشگاه اینترنتی واوک بررسی و تهیه نمایید.