با شرکت‌های تولیدکننده ماسک‌های نانویی آشنا شوید

ماسک نانو چه تفاوتی با ماسک معمولی دارد؟

شرکت‌های ایرانی تولیدکننده ماسک نانو

انواع ماسک نانو

بسته ۲۵ عددی ماسک نانویی N99 سه بعدی کودکان رسپی‌نانو – مدل ماهی (Fish type)

128,000 تومان

بسته ۱۲ عددی ماسک تنفسی نانویی N95 بدون سوپاپ صحت‌یار

93,120 تومان

ماسک تنفسی نانویی N95 بدون سوپاپ صحت‌یار

8,000 تومان

بسته ۵۰ عددی ماسک نانویی چهار لایه N98 دکتر ثنا – مدل جراحی

139,000 تومان

بسته ۲۵ عددی ماسک نانویی N99 سه بعدی بزرگسال رسپی‌نانو – مدل ماهی (Fish type)

118,000 تومان

ماسک تنفسی نانویی N99 بدون سوپاپ نانوپاک (مدل کش پشت سر)

12,500 تومان

بسته ۲۵ عددی ماسک نانویی N95 سه بعدی بزرگسال رسپی‌نانو – مدل ماهی ریما (Fish type)

91,000 تومان

بسته ۲۵ عددی ماسک نانویی N95 سه بعدی کودکان رسپی‌نانو – مدل ماهی ریما (Fish type)

94,000 تومان