کاربردهای فناوری نانو در آشپزخانه

کاربردهای فناوری نانو در آشپزخانه؛ بخش سوم

اگر دو فایل قبلی کاربردهای فناوری نانو در آشپزخانه را گوش نکرده‌اید به اینجا و اینجا مراجعه کنید و بخش اول و دوم این مجموعه را گوش کنید.
در این قسمت از رادیو نانو، بخش سوم این مجموعه را می‌توانید گوش کنید. در این برنامه دکتر فرشاد صالحی در خصوص کاربردهای فناوری نانو در تجهیزات و وسایل آشپزخانه پرداخته است. دکتر صالحی پوشش‌هایی را معرفی می‌کند که باعث بهبود کارایی تجهیزات بسیار ساده و کاربردی آشپزخانه می‌شود.
آیا کاربرد فناوری نانو در طراحی و ساخت چاقو را می‌دانید؟ فکر می‌کنید فناوری نانو چه کاربردی در ظروف پلاستیکی آشپزخانه می تواند داشته باشد؟‌ آیا کاربردهای فناوری نانو در وسایل آشپزخانه تجاری شده‌اند؟ اگر به دنبال پاسخ این سوال‌ها هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتما این برنامه را گوش کنید.